Kiên Giang phát triển kinh tế biển

Kiên Giang phát triển kinh tế biển

(VOV5) - Du lịch biển đảo mấy năm gần đây đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế biển của Kiên Giang