Phát động Festival Nhiếp ảnh trẻ 2017

Phát động Festival Nhiếp ảnh trẻ 2017

(VOV5) - Festival Nhiếp ảnh trẻ năm nay nhằm khuyến khích sự phát triển của lực lượng nghệ sĩ trẻ, góp phần thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, công bố...