Đất nước nơi đầu sóng

Đất nước nơi đầu sóng

(VOV5) - Khí phách Việt Nam tiếp tục tỏa sáng, hun đúc lên tầm cao mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc