Thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia

Thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia

(VOV5) - Hội đồng Y khoa Quốc gia được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân