Biển Đông năm 2016 sau phán quyết PCA

Biển Đông năm 2016 sau phán quyết PCA

(VOV5) - Biển Đông tiếp tục là đề tài nóng trên bàn nghị sự khu vực và là mối quan tâm của cộng đồng quốc tế trong năm 2016, đặc biệt sau khi Tòa trọng tài...