Tăng cường kết nối các sản phẩm OCOP

Tăng cường kết nối các sản phẩm OCOP

(VOV5) - Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn, với trọng tâm là phát triển các nhóm sản phẩm hàng...