EVFTA - một “xung lực đáng kể”

EVFTA - một “xung lực đáng kể”

(VOV5) -EVFTA đảm bảo sự tiếp cận của các sản phẩm của Đức vào thị trường, cũng như các khoản đầu tư của các doanh nhân Đức vào thị trường