Ba tác phẩm văn học thiếu nhi thú vị

Ba tác phẩm văn học thiếu nhi thú vị

(VOV5) - Đó là “Cua Kềnh vượt vũ môn” của Phạm Thanh Quang, “Thành Messi” của Mai Bửu Minh và “Anh em… hô biến” của Trần Tùng Chinh vừa được NXB...