Chút xuân nơi vùng biên

Chút xuân nơi vùng biên

(VOV5) Với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”, dịp cận tết Nhâm Thìn 2012, Đoàn cơ sở Hệ phát thanh đối ngoại, phối hợp với Đoàn thanh niên Ban thư ký...