Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore

Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore

(VOV5) - Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh kinh tế mỗi nước và khu vực đang phát...