Năm 2014 vững niềm tin đi tới tương lai

Năm 2014 vững niềm tin đi tới tương lai

(VOV5) - Xuân Giáp Ngọ 2014 đã sang. Trong thời khắc giao mùa của trời đất, niềm tin của cả dân tộc về một đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển cũng...