Ngọt ngon cá đối Cần Giờ

Ngọt ngon cá đối Cần Giờ

Cá đối là cả một câu chuyện dài về ẩm thực dọc đường thơ ấu của tôi. Quê ngoại tôi ở bên bờ sông Cái, Nha Trang, Khánh Hoà; quê nội lại ở sát bờ biển Diêm Điền...