Lan tỏa giá trị di sản bài chòi

Lan tỏa giá trị di sản bài chòi

(VOV5) - Học sinh được các nghệ sĩ – giáo viên truyền đạt kiến thức cơ bản về lịch sử, nguồn gốc, giá trị bài chòi với các điệu lý đặc trưng,...