Tây Bắc mùa nước đổ

Tây Bắc mùa nước đổ

(VOV5) -Tây Bắc mùa nước đổ nhìn trong như một bức tranh nhiều màu sắc. Đó là màu vàng của đất núi, sắc xanh của mạ non vừa gieo, chỗ...
Cách tính lịch của người Thái Sơn La

Cách tính lịch của người Thái Sơn La

(VOV5) -ở mỗi bản hoặc mỗi vùng đều có những người có sổ sách và biết tính toán, gọi là “ ông mo” hoặc “ po mự” để bà con xem ngày lành...