Mùa thu trong tân nhạc

Mùa thu trong tân nhạc

(VOV5) - Nếu có thể gói gọn tân nhạc trong một bài thì chắc chắn đấy sẽ là một bài hát về mùa thu, và mùa thu của tân nhạc ắt...