Vì một ASEAN vững mạnh

Vì một ASEAN vững mạnh

(VOV5) - Hòa chung vào những thành tựu ngoại giao đa phương năm 2016, Việt Nam tiếp tục tích cực đóng góp hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hợp...