Tết Cộng Đồng Gyeongbuk Daegu 2020

Tết Cộng Đồng Gyeongbuk Daegu 2020

(VOV5) - Hội người Việt khu vực Gyeongbuk Daegu trong năm 2019 đã tổ chức hội thao gây quỹ từ thiện 2019, trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh...