Điện mừng Tổng thống Indonesia

Điện mừng Tổng thống Indonesia

(VOV5) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi các Điện chúc mừng