Khai mạc Tháng khuyến mại Hà Nội 2019

Khai mạc Tháng khuyến mại Hà Nội 2019

(VOV5) - Tháng khuyến mại của Hà Nội sẽ thúc đẩy sự gắn kết giữa hình thức kinh doanh truyền thống và thương mại điện tử để mang đến mô hình...