Tuyên bố chung Việt Nam – Haiti

Tuyên bố chung Việt Nam – Haiti

(VOV5) - Tuyên bố chung nêu rõ Việt Nam và Haiti nhất trí tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước nhằm góp phần...