Hội nghị SOM ASEAN

Hội nghị SOM ASEAN

(VOV5) - Cần tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh hợp tác thực chất và cụ thể với các đối tác