Day dứt mối tình Thời hoa đỏ

Day dứt mối tình Thời hoa đỏ

(VOV5) - Cho dù họ vẫn đi bên nhau, nhưng ý nghĩ của hai người lúc gần, lúc xa, lúc như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp gỡ