Tuyên bố chung Việt Nam - Chile

Tuyên bố chung Việt Nam - Chile

(VOV5) -Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ý chí của hai bên trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương vì lợi ích...
TPP: Khi Hoa Kỳ không tham gia

TPP: Khi Hoa Kỳ không tham gia

(VOV5) - Ngày 23/1, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chính thức rút nước này khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương ...