Nơi cưu mang những trẻ em bất hạnh

Nơi cưu mang những trẻ em bất hạnh

(VOV5) - Hiện nay, Trung tâm Từ thiện đang nuôi dưỡng khoảng 80 trẻ em, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hầu hết các em ở thành phố Đà Nẵng...
Nhà Xuân và câu chuyện tử tế

Nhà Xuân và câu chuyện tử tế

(VOV5) - “Nhà Xuân” hình thành từ một câu chuyện cảm động từ thực tế, cũng là nơi coi trọng sự tự tế trong quá trình nuôi dưỡng những đứa trẻ...