Trao giải TikTok Awards Việt Nam 2020

Trao giải TikTok Awards Việt Nam 2020

(VOV5) - Factcheckvn là một phần trong Dự án “Cuộc chiến chống tin giả - Những ý tưởng sáng tạo và giải pháp hiệu quả” của Thông tấn xã Việt Nam