Tuyên bố chung Việt Nam - Australia

Tuyên bố chung Việt Nam - Australia

(VOV5) - Hai Thủ tướng ghi nhận quan hệ đối tác giữa hai nước được thiết lập trên cơ sở tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, sự tương đồng lợi...