Trưng bày “Để bầu trời mãi xanh”

Trưng bày “Để bầu trời mãi xanh”

(VOV5) - Trưng bày được giới thiệu qua 2 phần: “Giữ vững biển trời” kể câu chuyện về bản lĩnh, trí tuệ của nhân dân miền Bắc Việt Nam trong hai...