Về nơi cội nguồn dân tộc

Về nơi cội nguồn dân tộc

(VOV5) - Nhắc lại sử sách để tự hào về nòi giống dân tộc – đó cũng là đề tài mang đến cảm hứng sáng tác cho nhiều nhạc sĩ