Chợ trong mây

Chợ trong mây

(VOV5) - Nằm ở độ cao trên 700m so với mực nước biển, Thiên Cấm Sơn (núi Ông Cấm) là ngọn núi cao nhất trong vùng Bảy núi An Giang