Việt Nam duy trì xuất siêu sang Israel

Việt Nam duy trì xuất siêu sang Israel

(VOV5) - Thương vụ Việt Nam tại Israel cho biết trong 9 tháng đầu năm 2019, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Israel đạt trên 790 triệu...
Việt Nam duy trì xuất siêu sang Canada

Việt Nam duy trì xuất siêu sang Canada

(VOV5) - Trong hai tháng đầu năm, Việt Nam duy trì mức xuất siêu sang Canada và tiếp tục dẫn đầu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về...