TAND huyện Thủy Nguyên ( Hải Phòng) thông báo cho bà Đàm Thị Sâm

(VOV5) - Trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu bà Đàm Thị Sâm không có mặt, thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật

“Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thông báo cho bà Đàm Thị Sâm, sinh năm 1973; nơi cư trú cuối cùng: Thôn 1, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng hiện nay ở đâu về ngay trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để giải quyết về việc ông Cù Văn Sỹ yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Đàm Thị Sâm mất tích.

Trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu bà Đàm Thị Sâm không có mặt, thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu bà Đàm Thị Sâm biết được thông báo hoặc ai có được tin tức về bà Đàm Thị Sâm xin liên hệ: Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; địa chỉ: Thôn 5, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.”

Phản hồi

Các tin/bài khác