TAND tỉnh Quảng Bình thông báo cho ông Nguyễn Mạnh Trường

(VOV5) -  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản đối với ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh.

Căn cứ Bản án số 07/2018/DSST ngày 15/5/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình; Căn cứ Quyết định thi hành án số 90/QĐ-CTHADS ngày 24/01/2019 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình; Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 06/QĐ-THADS ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình;

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản đối với ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh để đảm bảo khoản trả nợ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng số tiền: 1.386.175.619đ và lãi suất nợ quá hạn, địa chỉ: số TDP 15 phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Bằng biện pháp: Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thế chấp là: Quyền sử dụng thửa đất số 113 tờ bản đồ số 106 (theo bản đồ địa chính mới thuộc thửa đất số 62 tờ bản đồ số 117), tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 843537, có diện tích 93,6m2 (đất ở tại đô thị 90m2, đất trồng cây lâu năm 3,6m2)­­ do UBND thành phố Đồng Hới cấp ngày 09/5/2008 mang tên ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh (đất thực địa có diện tích 92,1m2) toàn bộ tài sản gắn liền trên đất là tài sản thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Quảng Bình để vay tiền theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 0086/12/HĐ-TCTS ký và công chứng ngày 14/6/2012 tai Văn phòng Công chứng Hải Vượng, số công chứng 782, quyển số 01/TP-CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 15/6/2012

Thời gian cưỡng chế: 08 giờ 00 ngày 13 tháng 12 năm 2019.

Địa điểm cưỡng chế: Tại thửa đất  số 113 tờ bản đồ số 106 (theo bản đồ địa chính mới thuộc thửa đất số 62 tờ bản đồ số 117), tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Dự trù chi phí cưỡng chế ông (bà): Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh phải chịu (theo quy định) là: 25.790.000đ. (bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng chẵn). Yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Phản hồi

Các tin/bài khác