TAND tỉnh Trà Vinh thông báo cho bà Bùi Phương Khanh, Bùi Phương Trang, ông Bùi Xuân Khương, Bùi Hải Hội

(VOV5) - Liên quan đến đơn yêu cầu chia thừa kế của ông Bùi Xuân Bảo.

Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo cho bà Bùi Phương Khanh, sinh năm 1953, bà Bùi Phương Trang, sinh năm 1970, địa chỉ: số 6578 NW 24th - CT MAR GATE FLORIDA - 33063 USA, ông Bùi Xuân Khương, sinh năm 1963, địa chỉ: Aka Shi- Shi 4024 MI - CHO Slimizu - 1261 -1 - 2 – 402 Japan; ông Bùi Hải Hội, sinh năm 1951, địa chỉ hiện tại: 10827 WINDING CREEK WAY BOCA RATON, FL 33428 USA (Hoa Kỳ) được biết: Tại bản án sơ thẩm số 08/2018/DSST ngày 27 tháng 7 năm 2017 đã tuyên xử:

1. Chấp nhận một phần đơn yêu cầu chia thừa kế của ông Bùi Xuân Bảo.

2. Xác định hàng thừa kế thứ nhất của cụ Bùi Xuân Triêu, cụ Phạm Thị Mãnh gồm có: cụ Phạm Thị Cam, Bùi Ngọc Ánh, Bùi Hữu Tâm (chết) có thừa kế thế vị con là Bùi Đăng Khoa; bà Bùi Mỹ Ngọc, ông Bùi Hữu Duyên (chết) có thừa kế thế vị con là Bùi Hữu Ngộ, bà Bùi Ngọc Diện, ông Bùi Xuân Bảo, ông Bùi Xuân Phong; ông Bùi Ngọc Thạch, ông Bùi Hồng Hải (chết) có 03 người con thừa kế thế vị: bà Bùi Hồng Hà, ông Bùi Hồng Châu và bà Bùi Hồng Huỳnh; ông Bùi Hải Hội, bà Bùi Phương Khanh, ông Bùi Xuân Trường, ông Bùi Xuân Huy, ông Bùi Xuân Khương, bà Bùi Phương Dung, bà Bùi Phương Trang, ông Bùi Xuân Hoàng.

3. Xác định di sản thừa kế gồm: Căn nhà số 24 gắn liền diện tích  đất 297,2 m2 thuộc tờ bản đồ số 5, đường Phạm Hồng Thái, Khóm 3, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh là di sản thừa kế  của cụ Bùi Xuân Triêu, cụ Phạm Thị Mãnh và cụ Phạm Thị Cam để lại.

4. Công nhận diện tích đất 40m2 (trong đó có 14m2 thuộc HLATĐB) thuộc thửa 25, tờ bản đồ số 5 và căn nhà số 36 (24B cũ) do vợ chồng ông Bùi Xuân Phong cất trên thửa 25, tọa lạc tại Khóm 3, Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thuộc quyền sử dụng và sở hữu của hộ ông Bùi Xuân Phong.

5. Công nhận diện tích 31,8 m2 (trong đó có 11,3m2 thuộc HLATĐB) được chiết ra từ thửa 24, tờ bản đồ số 5 và căn nhà 24A do vợ chồng bà Bùi Phương Dung cất trên phần đất tọa lạc tại Khóm 3, Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thuộc quyền sử dụng và sở hữu của hộ bà Bùi Phương Dung.

6. Công nhận diện tích đất 30,6m2 thuộc một phần thửa 24, tờ bản đồ số 5 do bà Nguyễn Thị Kỳ và anh Bùi Hữu Ngộ cất nhà trên thửa 24, tọa lạc tại khóm 3, phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thuộc quyền sử dụng và sở hữu của hộ bà Nguyễn Thị Kỳ. Hộ bà Nguyễn Thị Kỳ được quyền sử dụng diện tích hẽm 19,7m2 (trong đó có 3,6m2 thuộc HLATĐB) để làm lối đi ra đường Phạm Hồng Thái.

7. Công nhận cho ông Bùi Xuân Huy được quyền sử dụng phần đất có diện tích 29,1 m2 được chiết ra từ thửa 24, tờ bản đồ số 5, tọa lạc tại Khóm 3, Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, trên đất có căn nhà của ông Bùi Xuân Huy thuộc quyền sử dụng và sở hữu của hộ ông Bùi Xuân Huy.

8. Ông Bùi Xuân Huy được quyền sử dụng căn nhà số 24 gắn liền với diện tích đất 277,5 m2 thuộc thửa đất số 24 và căn nhà số 24 đường Phạm Hồng Thái, Khóm 3, Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

9. Ông Bùi Xuân Huy có nghĩa vụ thanh toán giá trị nhà, đất thừa kế cho bà Bùi Ngọc Ánh, bà Bùi Mỹ Ngọc, ông Bùi Đăng Khoa (thừa kế thế vị của ông Bùi Hữu Tâm), bà Bùi Ngọc Diện, ông Bùi Xuân Bảo, ông Bùi Xuân Phong người mỗi người bằng 336.387.671 đồng (Ba trăm ba mươi sáu triệu ba trăm tám mươi bảy ngàn sáu trăm bảy mươi mốt đồng). Bùi Hữu Ngộ (thừa kế thế vị của Bùi Hữu Duyên) 11.337.671đồng (Mười một triệu ba trăm ba mươi bảy ngàn sáu trăm bảy mươi mốt đồng).

Bà Bùi Hồng Hà, ông Bùi Hồng Châu, bà Bùi Hồng Huỳnh (thừa kế thế vị của Bùi Hồng Hải); ông Bùi Xuân Trường; bà Bùi Phương Dung mỗi phần bằng 88.544.399 đồng (Tám mươi tám triệu năm trăm bốn mười bốn ngàn ba trăm chín mươi chín đồng); ông Bùi Xuân Hoàng 265.633.197 đồng (Hai trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi ba ngàn một trăm chín mươi bảy đồng).

Trường hợp ông Bùi Xuân Huy không có khả năng hoàn lại số tiền cho các thừa kế thì các đương sự có quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành án phát mãi diện tích 277,5 m2 đất và căn nhà số 24 đường Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 3, thành phố Trà Vinh để thi hành án. Sau khi thanh toán các phần tiền nêu trên số tiền còn lại ông Huy được tiếp tục quản lý, các thừa kế của cụ Phạm Thị Cam có yêu cầu chia thừa kế phần thừa kế thì được giải quyết bằng vụ án khác.

   Khi bản án có hiệu lực pháp luật, các đương sự liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất theo nội dung của bản án này.

   Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu thêm khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.

10. Về án phí dân sự sơ thẩm: Miễn án phí dân sự sơ thẩm cho ông Bùi Xuân Bảo, bà Bùi Mỹ Ngọc, bà Bùi Ngọc Ánh, bà Bùi Ngọc Diện, ông Bùi Xuân Phong. Hoàn trả cho ông Bùi Xuân Bảo tổng số tiền 6.875.000đồng (Sáu triệu tám trăm bảy mươi lăm ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí theo biên lai số 004992 ngày 14/3/2007 và biên lai số 0002797 ngày 11/4/2016 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.

Bà Bùi Phương Dung; Bùi Xuân Trường mỗi người phải nộp 4.427.200 đồng (Bốn triệu bốn trăm hai mươi bảy ngàn hai trăm đồng); các thừa kế thế vị của ông Bùi Hồng Hải  là bà Bùi Hồng Hà, ông Bùi Hồng Châu, bà Bùi Hồng Huỳnh cùng phải nộp 4.427.200 đồng (Bốn triệu bốn trăm hai mươi bảy ngàn hai trăm đồng); Bùi Hữu Ngộ phải nộp phải nộp 13.091.600 đồng (Mười ba ngàn không trăm chín mươi mốt ngàn sáu trăm đồng); ông Bùi Xuân Hoàng phải chịu 10.969.000 đồng (Mười triệu chín trăm sáu mươi chín ngàn đồng). Ông Bùi Xuân Huy phải nộp 6.640.800 đồng (Sáu triệu sáu trăm bốn mươi ngàn tám trăm đồng).

11.Về chi phí thẩm định, định giá: số tiền chi phí khảo sát, định giá đã chi 16.265.469 đồng (Mười sáu triệu hai trăm sáu mươi lăm ngàn bốn trăm sáu mươi chín đồng) do ông Bùi Xuân Bảo đã nộp, nay các đương sự phải chịu như sau:

- Ông Bùi Xuân Phong, Bùi Xuân Bảo, bà Bùi Ngọc Ánh, Bùi Mỹ Ngọc, Bùi Ngọc Diện, Bùi Đăng Khoa, Bùi Hữu Ngộ mỗi người phải chịu 1.549.000 đồng (Một triệu năm trăm bốn mươi chín ngàn đồng).

- Ông Bùi Xuân Trường, bà Bùi Phương Dung mỗi người phải chịu 542.300đồng (Năm trăm bốn mươi hai ngàn ba trăm đồng), ông Bùi Hồng Hà, Bùi Hồng Châu và Bùi Hồng Huỳnh cùng phải chịu 542.300 đồng (Năm trăm bốn mươi hai ngàn ba trăm đồng);  ông Bùi Xuân Huy phải chịu 2.168.700 đồng (Hai triệu một trăm sáu mươi tám ngàn bảy trăm đồng), ông Bùi Xuân Hoàng phải chịu 1.626.600 đồng (Một triệu sáu trăm hai mươi sáu ngàn sáu trăm đồng).

3. Về quyền kháng cáo:

Án xử công khai có mặt nguyên đơn, bị đơn. Báo cho đương sự có mặt biết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để xin Toà án cấp trên xét xử lại phúc thẩm. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày. Riêng các đương sự đang ở nước ngoài được quyền kháng cáo bản án trong hạn 1 tháng, kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.

Phản hồi

Các tin/bài khác