TAND tỉnh Trà Vinh thông báo cho ông Nguyễn Ngọc Quang

(VOV5) -Nếu quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày đăng tin thông báo mà ông Nguyễn Ngọc Quang không kháng cáo thì bản án sẽ có hiệu lực pháp luật.

Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo cho ông Nguyễn Ngọc Quang, sinh năm 1964 địa chỉ cư trú10 Eddyston Ave # 104 North York Ont M3N 2T2 Canada được biết: Tại bản án Hôn nhân và Gia đình sơ thẩm số  45/2017/HNGĐ-ST ngày 20 tháng 12 năm 2017 đã tuyên xử:

1. Về quan hệ hôn nhân:Cho ly hôn giữa bà Nguyễn Thị Tú Quyên và ông Nguyễn Ngọc Quang.

2.Về con chung: Bà Nguyễn Thị Tú Quyên và ông Nguyễn Ngọc Quang không có con chung nên không yêu cầu Tòa án giải quyết nên không phải xem xét.

3. Về tài sản:Tài sản chung nợ chung bà Nguyễn Thị Tú Quyên trình bày không có yêu cầu Tòa án giải quyết nên không xem xét giải quyết.

4.Về án phí: Bà Nguyễn Thị Tú Quyên phải chịu tiền án phí sơ thẩm được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án mà bà Quyên đã nộp theo biên lai thu tiền số 0006976 ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh; bà Quyên không phải nộp nữa.

5. Về lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài: Ông Quang đã nộp theo biên lai thu tiền số 0006994 ngày 01 tháng 12 năm 2016 của CụcThi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh được nộp vào ngânsách Nhà nước theo quy định.

Nguyên đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ. Bị đơn được quyền kháng cáo trong thời hạn 12 thángkể từ ngày tuyên án. Nếu quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày đăng tin thông báo mà ông Nguyễn Ngọc Quang không kháng cáo thì bản án sẽ có hiệu lực pháp luật.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác