Tòa án nhân dân huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho bị đơn ông Võ Trọng Nam

(VOV5) - Để giải quyết việc nguyên đơn bà Phạm Thị Ánh Tuyết khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

Tòa án nhân dân huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng hiện đang giải quyết vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số: 41/2020/TLST-HNGĐ ngày 16/6/2020 về việc “Ly hôn” giữa: Nguyên đơn:Phạm Thị Ánh Tuyết; Sinh năm: 1978. Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng và Bị đơn: Ông Võ Trọng Nam; Sinh năm: 1978. Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Tòa án nhân dân huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho bị đơn ông Võ Trọng Nam, hiện nay đang ở đâu về ngay tại Tòa án nhân dân huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết việc nguyên đơn bà Phạm Thị Ánh Tuyết khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng phát đầu tiên, nếu bị đơn ông Võ Trọng Nam không có mặt hoặc không có tin tức gì thì Tòa án nhân dân huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Phản hồi

Các tin/bài khác