Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm: Bà Nguyễn Thị Thấm, sinh năm 1972

(VOV5) - Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo nếu bà Nguyễn Thị Thấm không có mặt thì Tòa án sẽ giải quyết việc dân sự tuyên bố một người đã chết theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm: Bà Nguyễn Thị Thấm, sinh năm 1972; nơi cư trú cuối cùng: Thôn Đình Trà Sơn, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã bỏ nhà đi biệt tích từ năm 1990 đến nay không có tin tức gì.

Nay bà Nguyễn Thị Thấm ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; địa chỉ: Thôn 5, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để giải quyết việc ông Nguyễn Văn Đức (anh trai bà Thấm), sinh năm 1960; nơi cư trú: Thôn Đình Trà Sơn, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng yêu cầu tuyên bố bà Nguyễn Thị Thấm là đã chết.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu bà Nguyễn Thị Thấm không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng giải quyết việc dân sự tuyên bố một người đã chết theo quy định của pháp luật.

Phản hồi

Các tin/bài khác