Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông báo cho ông Phạm Minh Châu

(VOV5) - Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương triệu tập ông Phạm Minh Châu đến tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông báo cho ông Phạm Minh Châu, sinh năm 1965; địa chỉ: Số 36 đường số 1, khu phố 2, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, (nay là thành phố Thủ Đức) thành phố Hồ Chí Minh.

Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương triệu tập ông Phạm Minh Châu đến tại thửa đất số: 4756, tờ bản đồ số: 10TDH.2; tọa lạc khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để tham gia xem xét thẩm định tại chỗ, đo đạc và định giá tài sản vào lúc 08 giờ 30 ngày 26/3/2021, để giải quyết vụ án dân sự số 465/2020/TLST-DS ngày 07/12/2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, giữa nguyên đơn: Ông Đào Quốc Cường, sinh năm 1974; địa chỉ: Số 72/3A khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và Bị đơn: Ông Phạm Minh Châu.

Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương triệu tập ông Phạm Minh Châu đến tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; địa chỉ: Số 1, đường F khu trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để làm việc, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, tham gia phiên tòa sơ thẩm, cụ thể:

1. Làm việc về bản vẽ và kết quả định giá tài sản, dự kiến vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4 năm 2021.

2. Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần 01, dự kiến vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 04 tháng 5 năm 2021.

3. Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần 02, dự kiến vào lúc 08 giờ 30 ngày 26 tháng 5 năm 2021.

4. Tham gia phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất, dự kiến vào lúc 08 giờ 30 ngày 22 tháng 6 năm 2021.

5. Tham gia phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai, dự kiến vào lúc 08 giờ 30 ngày 13 tháng 7 năm 2021.

Nếu ông Phạm Minh Châu không có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An để tham gia phiên họp, phiên tòa theo thời gian nêu trên thì Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Phản hồi

Các tin/bài khác