Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông báo tìm kiếm bà Phan Kim Thanh, sinh năm 1968

(VOV5) -  Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày phát thông báo lần đầu tiên.

Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông báo tìm kiếm bà Phan Kim Thanh, sinh năm 1968; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: số 453A, tổ 12, khu 7, khu phố Bình Thung 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bà Phan Kim Thanh vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2018.

Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Phan Kim Thanh, liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, địa chỉ: số 1 đường F, Khu trung tâm hành chính thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (số điện thoại: 0274.3795700) để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Phan Kim Thanh thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An theo như địa chỉ trên, Ủy ban nhân dân phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; địa chỉ: Khu phố Bình Thung, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương hoặc ông Nguyễn Văn Chính, sinh năm 1965; địa chỉ: số 453A, tổ 12, khu 7, khu phố Bình Thung 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nên trên nếu không có tin tức gì của bà Phan Kim Thanh thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Phản hồi

Các tin/bài khác