Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thông báo cho anh Đặng Tấn Thành

(VOV5) - Để giải quyết về việc chị Nguyễn Thị Hồng Duyên yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm anh Đặng Tấn Thành vắng mặt tại nơi cư trú.

Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thông báo cho anh Đặng Tấn Thành - sinh năm 1990; Hộ khẩu thường trú: Thôn Thọ Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thọ Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên nay ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên để giải quyết về việc chị Nguyễn Thị Hồng Duyên yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm anh Đặng Tấn Thành vắng mặt tại nơi cư trú.

Trong thời hạn (04) bốn tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu anh Đặng Tấn Thành không có mặt, thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu anh Đặng Tấn Thành biết được thông báo hoặc ai có được tin tức về anh Đặng Tấn Thành xin liên hệ: Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; địa chỉ: 01 Nguyễn Huệ, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; Ủy ban nhân dân xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; người yêu cầu.

Phản hồi

Các tin/bài khác