Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh thông báo cho bà Trần Thị Kim Chi, sinh năm 1959


(VOV5) - Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh thông báo cho bà Trần Thị Kim Chi, sinh năm 1959; địa chỉ: 80/34 đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0934965970 nội dung mục 1, 2, 14 phần Quyết định của Bản án sơ thẩm số: 53/2022/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh:

“Căn cứ các Điều 623, 649, 650, 651, 652,6 60 của Bộ luật dân sự năm 2015; khoản 5 Điều 26, khoản 3 Điều 35, khoản 2 Điều 153, khoản 2 Điều 165, khoản 1 Điều 227, Điều 228, Điều 477, khoản 2, khoản 3 Điều 479 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 3 Điều 3 của Luật Quốc tịch; điểm đ khoản 1 Điều 169 Luật đất đai năm 2013; điểm đ khoản 1 Điều 12, điểm a khoản 7 Điều 27 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Xuân Mai về việc “Tranh chấp di sản thừa kế” đối với ông Trần Phước Long.

2. Chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Trần Phước Long về việc “Chia di sản thừa kế” đối với bà Trần Xuân Mai.

....

14. Các bên đương sự được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật.

 Đối với người thừa kế của ông Hương là bà Trần Thị Kim Chi, bà Trần Thị Kim Oanh, ông Trần Thanh Tịnh, bà Trần Thị Thu Nguyệt được quyền kháng cáo trong thời hạn 01 (một) năm, kể từ ngày tuyên án.”

+ Thông báo kháng cáo số 353/2022/TB-TA ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh:

“Ngày 13 tháng 10 năm 2022 Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã nhận được đơn kháng cáo của ông Trần Phước Long.

Kháng cáo đối với bản án sơ thẩm số: 53/2022/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh về vụ án “V/v tranh chấp di sản thừa kế”.

Những vấn đề cụ thể trong đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết: Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy Bản án sơ thẩm số: 53/2022/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo nộp các tài liệu, chứng cứ bổ sung:

- Bản photo bản án sơ thẩm số: 53/2022/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ vào Điều 277 của Luật tố tụng dân sự, Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh và các đương sự được biết.

Sau khi nhận được thông báo này, người được thông báo có quyền gửi cho Toà án cấp phúc thẩm văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) để Tòa án cấp phúc thẩm đưa vào hồ sơ vụ án và xem xét khi xét xử phúc thẩm".

Phản hồi

Các tin/bài khác