Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam thông báo cho ông Lê Hữu Phương

(VOV5) - về việc Tòa án đang giải quyết vụ án “kiện đòi tài sản, tranh chấp hợp dong mua bán nhà, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam thông báo cho ông Lê Hữu Phương. Địa chỉ: số 100 DUC Hall M3HE Des Saura HYE IB3 Quebel Canada về việc Tòa án đang giải quyết vụ án “kiện đòi tài sản, tranh chấp hợp dong mua bán nhà, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn bà Trần Kim Đông và bị đơn bà Hồ Ngọc Điện (chết) có người kế thừa quyền và nghĩa vụ tổ tụng là Hồ Huy Hoàng và Hồ Thị Nga. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Lê Hữu Phương.

-Về thời gian mở phiên họp và hòa giải: Lần thứ nhất: vào hồi 08 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 07 tháng 12 năm 2022. Lần thứ hai ( nếu có): vào hồi 08 giờ 00 phút ( giờ Việt Nam), ngày 09 tháng 01 năm 2023.

Địa điểm mở phiên họp hòa giải: phòng số 2, tầng 3 trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long (số 500, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

-Về thời gian, địa điểm mở phiên tòa xét xử vụ án:

Lần thứ nhất: vào hồi 08 giờ 00 phút ( giờ Việt Nam) ngày 07 tháng 3 năm 2023.

Lần thứ hai ( nếu có): vào hồi 08 giờ 00 phút ( giờ Việt Nam) ngày 07 tháng 4 năm 2023. Địa điểm mở phiên tòa: phòng xét xử số 3, trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long ( số 500, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Yêu cầu ông Lê Hữu Phương phải có mặt theo đúng thời gian và địa điểm mở phiên họp và hòa giải, phiên tòa như đã nêu trên. Trường hợp ông Lê Hữu Phương vắng mặt thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác