Kinh tế nền tảng số - “Chìa khoá vàng” cho các doanh nghiệp Việt chuyển đổi số

(VOV5) - Chuyển đổi số sẽ đem tới nhiều thời cơ, để các nước phát triển có thể vượt lên.

Tại Toạ đàm “Kinh tế nền tảng trong chiến lược chuyển đổi số của Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức, chiều 20/05.

Tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng: Kinh tế nền tảng số đã đem tới nhiều cơ hội thay đổi công việc cho người lao động. Nếu mỗi doanh nghiệp, mỗi ngành có thể lựa chọn những mô hình kinh tế nền tảng số, ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh: Chuyển đổi số sẽ là một cơ hội cho Việt Nam. Vấn đề là chúng ta có nắm bắt cơ hội đó hay không? Tôi cũng thấy chuyển đổi số trước tiên là phải tạo ra con người trong xã hội số. Thứ hai là tạo thành một xã hội mà phương thức hoạt động của nó là trên môi trường số. Thứ ba là hạ tầng số. Cuối cùng là kinh tế số. Chúng ta phải nhanh chóng chuyển đổi số, để chúng ta phát triển kinh tế.

Chuyển đổi số sẽ đem tới nhiều thời cơ, để các nước phát triển có thể vượt lên. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng tốt nhất những mô hình kinh tế nền tảng số, để có phát triển bứt phá, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số mạnh mẽ hơn, phấn đấu trở thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2045 như mục tiêu đề ra trong Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác