Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng

(VOV5) - Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Đảng, Nhà nước coi phòng chống tham nhũng là việc quan trọng.Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng   - ảnh 1


Ngày 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo và bàn kế hoạch triển khai tổng kết việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. Theo dự thảo Kế hoạch do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo trình bày, nội dung chủ yếu của tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng, chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020, chương trình hành động của Chính phủ về phòng chống tham nhũng; việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, phòng chống, rửa tiền; phát hiện và xử lý tham nhũng, công tác thu hồi tài sản tham nhũng.


Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Đảng, Nhà nước coi phòng chống tham nhũng là việc quan trọng. Các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức cần thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, tổng kết nghiêm túc, thiết thực, nêu nguyên nhân, những khó khăn vướng mắc chủ yếu trong việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, đề xuất kiến nghị và bài học kinh nghiệm...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác