Doanh nghiệp Israel chuyển hướng đầu tư vào thị trường Việt Nam

(VOV5) - Vụ Châu Á, Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) cho biết Việt Nam hiện là điểm đến của các công ty chế tác kim cương I-xra-en. Ngoài ra, những lĩnh vực thế mạnh của nước này mà Việt Nam có thể hợp tác một cách thiết thực và hữu hiệu nhất là lĩnh vực: công nghiệp bảo quản thực phẩm, công nghệ nông nghiệp, viễn thông, điện tử y tế, xử lý nước thải và chất thải rắn. Đây là những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu thiết thực và ngược lại các doanh nghiệp I-xra-en cũng mong muốn đầu tư vào Việt Nam.


Doanh nghiệp Israel chuyển hướng đầu tư vào thị trường Việt Nam - ảnh 1

Cũng theo Vụ này, I-xra-en tiên phong trong các lĩnh vực linh kiện điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, y tế, công nghệ nông nghiệp, hóa chất, năng lượng mới.. Tuy nhiên, nếu xét về thương mại thì I-xra-en khó trở thành thị trường trọng điểm của Việt Nam tại khu vực nhưng khai thác thế mạnh của thị trường này về công nghiệp sẽ mang lại nhiều giá trị cho sản xuất trong nước của Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác