Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách

(VOV5) -Các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Sáng 04/04, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận về 3 dự án Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7. Trong đó, đáng chú ý là các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Nhiều nội dung hiện vẫn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) là quy định về triết lý giáo dục, trình độ chuẩn nhà giáo và chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa… được xem xét tại Hội nghị lần này.        

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác