Khai mạc Hội nghị Quan chức Quốc phòng Cấp cao ASEAN


Khai mạc Hội nghị Quan chức Quốc phòng Cấp cao ASEAN - ảnh 1


(VOV5) - Hội nghị Quan chức Quốc phòng Cấp cao ASEAN khai mạc sáng nay tại thành phố Siêm Riệp, Vương quốc Campuchia. Tại hội nghị, các quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN tiếp tục xem xét và thảo luận hai văn kiện quan trọng, chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN diễn ra vào tháng 5 tới. Văn bản thứ nhất là dự thảo “Tuyên bố chung của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADMM) về tăng cường đoàn kết ASEAN vì một Cộng đồng hòa hợp và bền vững”. Tuyên bố này sẽ được xem như một cam kết mạnh mẽ của các nước thành viên hướng tới mục tiêu hiện thực hóa Cộng đồng An ninh Chính trị ASEAN đến năm 2015. Văn bản thứ hai là dự thảo Tài liệu Khái niệm Đánh giá Mức độ Thường xuyên của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. Trên cơ sở nhấn mạnh tầm quan trọng của các Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) là nơi để thúc đẩy hợp tác an ninh và quốc phòng một cách thiết thực giữa các nước ASEAN cũng như giữa ASEAN và các đối tác. Trong ba ngày diễn ra Hội nghị, các quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN thảo luận những vấn đề khác như chương trình nghị sự của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN sắp tới, chuẩn bị cho Hội nghị Mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ Hòa bình ASEAN lần thứ nhất, xem xét báo cáo về Hợp tác giữa các Tổ chức Xã hội Dân sự và các tổ chức Quốc phòng ASEAN trên lĩnh vực an ninh phi truyền thống.

Phản hồi

Các tin/bài khác