Khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo

(VOV5) - Ngày 1/7, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo Khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo. 

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện mục tiêu này, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để phát triển khoa học công nghệ.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua, tiềm lực khoa học, công nghệ của Việt Nam đã được tăng cường, khoa học công nghệ đã có những đóng góp quan trọng, đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Lĩnh vực cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ là ngành đặc biệt quan trọng, được coi là khâu then chốt, luôn được quan tâm, tạo điều kiện và đạt được những kết quả nhất định.

Khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo  - ảnh 1Các ý kiến tại Hội thảo đánh giá công nghiệp hỗ trợ có vai trò đặc biệt quan trọng với các ngành công nghiệp, bảo đảm tính chủ động cho ngành công nghiệp, giảm nhập siêu cho nền kinh tế. Công nghiệp hỗ trợ là lĩnh vực còn mới mẻ ở Việt Nam, hiện vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về các ngành công nghiệp hỗ trợ cũng như cách thức, đường hướng phát triển, mặc dù vậy, trong giai đoạn đầu phát triển, việc xác định cụ thể hiện trạng các ngành để có những định hướng ưu tiên nguồn lực phát triển là rất cần thiết.

Phản hồi

Các tin/bài khác