Ngân hàng thế giới cam kết hỗ trợ Việt Nam ổn định nền kinh tế vĩ mô

Ngày 3/12 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức họp báo nhân chuyến thăm Việt Nam của bà Sri Mulyani Indrawati, Tổng Giám đốc điều hành WB. Tại buổi họp báo, bà Sri Mulyani Indrawati cho rằng hiện nay, Việt Nam đã vượt qua tình trạng nước nghèo, kém phát triển trở thành nước có thu nhập trung bình, đây cũng chính là cơ hội để Việt Nam có thể tiếp cận với nhiều nguồn tài chính khác nhau trên thế giới. Trong năm 2012, Chính phủ Việt Nam đề ra mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội duy trì tăng trưởng GDP ổn định , đưa lạm phát về một con số , thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội… là việc làm hết sức cần thiết để giúp Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng bền vững trong những năm tiếp theo.

 

Bà Sri Mulyani Indrawati khẳng định, WB sẽ tiếp tục dành ưu tiên cho Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội; hỗ trợ thực hiện các chính sách nhằm giảm khoảng cách và ủng hộ chính sách của Chính phủ Việt Nam trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước thông qua đổi mới; hỗ trợ , tư vấn chính sách , nguồn lực, tài chính và kỹ thuật, trong phát triển kinh tế.

 

Nhận định về ảnh hưởng của tình hình khủng hoảng kinh tế ở các nước Châu Âu và Châu Á đối với Việt Nam, bà Sri Mulyani Indrawati cho rằng, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trong khu vực có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, vì thế kinh tế trong nước sẽ dễ bị tổn thương hơn trước những biến động của kinh tế thế giới . Do đó, để giải quyết thách thức này, bà Sri Mulyani Indrawati cũng khuyến nghị Chính phủ Việt Nam phải có chính sách nhất quán và điều hành linh hoạt các công cụ của chính sách tài chính, tiền tệ; đảm bảo về giá nhiên liệu, năng lượng; cũng như tiến hành tái cơ cấu kinh tế; đảm bảo hệ thống tài chính ngân hàng có khả năng tránh những tác động tiêu cực.

 

Bà Sri Mulyani Indrawati cho rằng Chính phủ Việt Nam cần cải cách hơn nữa trong kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ổn định thấp nhất 6%, kiềm chế lạm phát; phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế; đổi mới và cải cách về cơ cấu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục cải thiện y tế, giáo dục và thực hiện các tiến bộ và công bằng xã hội.
Các tin/bài khác