Người dân Hưng Yên phấn khởi nhận tiền hỗ trợ vượt qua dịch COVID-19

(VOV5) - Trong đợt trao tiền từ gói an sinh xã hội của Chính phủ lần này, toàn tỉnh Hưng Yên có gần 110 nghìn người thuộc ba nhóm đối tượng được hỗ trợ.

Từ ngày 13/6 đến ngày 16/5, các địa phương ở Hưng Yên đang khẩn trương triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 với phương châm "kịp thời, đúng đối tượng, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Trong đợt trao tiền từ gói an sinh xã hội của Chính phủ lần này, toàn tỉnh Hưng Yên có gần 110 nghìn người thuộc ba nhóm đối tượng được hỗ trợ với tổng số tiền trên 131 tỷ đồng. Trong đó có hơn 20 nghìn người có công với cách mạng, trên 42 nghìn người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và gần 46 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội. Tại các địa điểm cấp phát tiền hỗ trợ, người dân đều bày tỏ niềm xúc động, tin tưởng vào chính sách nhân văn và các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Chính phủ.

Cùng với triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch triển khai gói hỗ trợ đặc thù cho một số nhóm yếu thế trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đang triển khai ngay chính sách hỗ trợ đặc thù, giao cho các ngành chức năng phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng.

Phản hồi

Các tin/bài khác