Tổng Bí thư làm việc với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

(VOV) - Sáng 25/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư làm việc với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - ảnh 1
Tổng Bí thư làm việc với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.


Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư lưu ý Học viện cần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện. Tổng Bí thư chỉ rõ cần chú ý nhiều tới đào tạo kỹ năng quản lý, lãnh đạo; bên cạnh đào tạo chuyên môn cần chú ý đào tạo về phẩm chất đạo đức… Công tác nghiên cứu khoa học phải phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy và hoạch định xây dựng đường lối, phát triển lý luận.Tổng Bí thư nhấn mạnh Học viện cần chú trọng công tác xây dựng nội bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, quyết tâm vươn lên xứng đáng là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, nghiên cứu khoa học lý luận, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, giữ gìn lý tưởng cộng sản./.

Phản hồi

Các tin/bài khác